Kysely Iisalmen Ladun toiminnasta

Mihin Ladun järjestämään toimintaan olet osallistunut viimeisen 12 kuukauden aikana?
Mille kohderyhmälle toivoisit Ladun järjestävän tulevaisuudessa enemmän toimintaa?
Millaista toimintaa ja mitä tapahtumia toivoisit Ladun järjestävän tulevaisuudessa?
Mistä saat tai haluat saada tietoa Ladun toiminnasta?
Käytkö Iisalmen Ladun kotisivuilla
Ikäsi
Sukupuoli