Kysely Iisalmen Ladun toiminnasta

Mihin Ladun järjestämään toimintaan olet osallistunut viimeisen 12 kuukauden aikana? *
Mille kohderyhmälle toivoisit Ladun järjestävän tulevaisuudessa enemmän toimintaa? *
Millaista toimintaa ja mitä tapahtumia toivoisit Ladun järjestävän tulevaisuudessa? *
Mistä saat tai haluat saada tietoa Ladun toiminnasta? *
Käytkö Iisalmen Ladun kotisivuilla *
Ikäsi *
Sukupuoli *