Ulkoilupaikat

Jokamiehenoikeudet

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa puita
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Jokamiehenoikeudet

Iisalmen nimikkolajit

Euroopan Luonnonsuojeluvuoden 1995 Suomen työjaosto haastoi kaikki Suomen kunnat valitsemaan omia nimikkolajejaan: hyönteisen, kasvin, sienen, kalan, linnun ja nisäkkään.

Iisalmen kulttuurilautakunta valitsi nimikkolajit 18.2.1997.

Nimikkokasvi: Rauduskoivu eli "riippakoivu" (Betula pendula)

Nimikkosieni: Haaparousku (Lactarius trivialis)

Nimikkohyönteinen: Tukkimiehentäi (Hylobius abietes)

Nimikkolintu: Lehtokerttu (Sylvia borin) Rauhoitettu

Nimikkokala: Made eli matikka (Lota lota)

Nimikkonisäkäs: Saukko (Lutra lutra) Rauhoitettu

Lähde: Reino Eriksson, kirjoitus Iisalmen Sanomissa 8.12.2018