Savo-Karjalan latualue

Iisalmen Latu on osa Savo-Karjalan latualuetta.

Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan latualueeseen. Alueet eivät ole rekisteröityjä tai rekisteröitymättömiä yhdistyksiä.

Aluetoiminta on alkanut vuonna 1970 ja nykyiset kahdeksan latualuetta ovat olleet lähes muuttumattomat jo vuodesta 1976. Aluetoiminnan kehittäminen on yksi Suomen Ladun strategisista valinnoista kaudella 2016-21.

Keskeisiä toimijoita aluetoiminnassa ovat kunkin alueen alueyhdyshenkilöt sekä uuden strategian myötä perustetut aluetyöryhmät. Aluetoiminnan kehittämistä koordinoi järjestötoimikunta ja toimistolla toiminnasta vastaa ja alueita tukee Osallistu-tiimin yhdistyspalvelujen vastaava.

Suomen Ladun perustehtävä on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Visiomme on, että kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Näitä tavoitteita myös aluetoiminta pyrkii edistämään. Tavoitteena on siis tarjota entistä useammalle mahdollisuus löytää oma tapansa ulkoilla. Tavoitteena on myös edistää latuyhdistysten ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta keskinäisen kanssakäymisen ja lisääntyvän viestinnän avulla.

Savo-Karjalan latualueeseen kuuluu 27 yhdistystä ja 3 Tunturiladun kerhoa. Helpoimmillaan aluetoiminta tarkoittaa sitä, että alueen yhdistykset jakavat toisilleen tietoa tapahtumistaan ja toimivat yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa sekä osallistuvat alueellisiin koulutuksiin ja tapahtumiin.


Alueyhdyshenkilö ja aluetyöryhmä

Alueyhdyshenkilön valitsee alue itse syyskokouksessaan, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Alueyhdyshenkilönä  toimii Kirsi Tenhunen Kiuruveden Ladusta.  Alueyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu mm.

• viestintä ja tiedottaminen alueen eri kanavissa

• alueen toimintasuunnitelman, budjetin ja vuosikertomuksen laatiminen sekä toiminnan käytännön organisointi yhdessä aluetyöryhmän kanssa

• alueen syyskokouksen ja/tai koulutuksen koordinointi yhteistyössä “isäntäyhdistyksen” kanssa

• toimia Suomen Ladun edustajana alueella esim. yhdistysten tapahtumissa tai merkkipäivillä

• edustaa järjestön kokouksissa omaa aluettaan ja järjestää tarpeelliset aluepalaverit

• toimia yhteistyössä alueen hallituksen jäsenen kanssa

Aluetyöryhmä 2019: Yhdyshenkilö Kirsi Tenhunen Kiuruveden Ladusta, Taina Modig-Marttinen Mikkelin Ladusta, Pekka Karhunen Suonenjoen Ladusta, hallitusjäsen Anu Korhonen Juankosken Kuntoilijoista ja Latunen-toimija Kirsi Mikkanen Juankosken Kuntoilijat.

Aluetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa yhdistysten keskinäistä viestintää, tehdä aloitteita järjestön hallitukselle ja organisoida aluetoimintaa yhdessä alueyhdyshenkilön kanssa.

Aluekokous valitsi Suomen Ladun hallituksesta erovuorossa olevan Anja Korhosen Juankosken Kuntoilijoista jatkamaan seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

Lisätiedot

Kirsi Tenhunen, alueyhdyshenkilö,  puh. 050 916 0668 tai  kirsian(at)gmail.com.

Savo-Karjalan latualueen facebook