Itä-Suomen

latualue

Iisalmen Latu on osa Itä-Suomen latualuetta.

Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan latualueeseen. Alueet eivät ole rekisteröityjä tai rekisteröitymättömiä yhdistyksiä.

Aluetoiminta on alkanut vuonna 1970 ja nykyiset kahdeksan latualuetta ovat olleet lähes muuttumattomat jo vuodesta 1976. Aluetoiminnan kehittäminen on yksi Suomen Ladun strategisista valinnoista kaudella 2016-21.

Keskeisiä toimijoita aluetoiminnassa ovat kunkin alueen alueyhdyshenkilöt sekä uuden strategian myötä perustetut aluetyöryhmät. Aluetoiminnan kehittämistä koordinoi järjestötoimikunta ja toimistolla toiminnasta vastaa ja alueita tukee Osallistu-tiimin yhdistyspalvelujen vastaava.

Suomen Ladun perustehtävä on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Visiomme on, että kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Näitä tavoitteita myös aluetoiminta pyrkii edistämään. Tavoitteena on siis tarjota entistä useammalle mahdollisuus löytää oma tapansa ulkoilla. Tavoitteena on myös edistää latuyhdistysten ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta keskinäisen kanssakäymisen ja lisääntyvän viestinnän avulla.

Itä-Suomen latualueeseen kuuluu 33 yhdistystä ja 3 Tunturiladun kerhoa. Helpoimmillaan aluetoiminta tarkoittaa sitä, että alueen yhdistykset jakavat toisilleen tietoa tapahtumistaan ja toimivat yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa sekä osallistuvat alueellisiin koulutuksiin ja tapahtumiin.


Alueyhdyshenkilö Helena Turkki, puh. 040 827 6927, sähköposti helena.turkki@gmail.com