Strategia 2016-2021

Suomen Ladun liittokokous päätti 18.10. järjestön uudesta strategiasta vuosille 2016–2021. Suomen Latu pyrkii kohti visiota, jossa kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Jotta kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Suomen Latu on 217 jäsenyhdistyksen ja yli 80 000 jäsenen muodostama kaikille avoin ulkoilun keskusjärjestö, joka toimii valtakunnallisesti, alueellisesti sekä paikallisesti. Järjestön perustehtävänä on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina.

Suomen Latu valitsi uudelle strategiakaudelle kolme strategista painopistettä: ulkoile, osallistu ja vaikuta.

“Näille painopisteille valittiin yhdeksän toimenpidettä, jotka vievät järjestöä kohti visiota, jossa kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kertoo.

Ulkoilun painopistettä viedään eteenpäin muun muassa innostamalla kaikkia Suomessa asuvia liikkumaan sähköisten kanavien avulla. Seuraavan viiden vuoden aikana Suomen Latu lähtee kartoittamaan ja kehittämään uusia liikuntaa tukevia nettisovelluksia.

“Liikkumattomuus on aikamme suurimpia tragedioita. Ruutu vangitsee niin aikuisia kuin lapsiakin paikoilleen, mutta toisaalta ruudun äärestä heidät myös tavoittaa. Sähköisellä viestinnällä ja erilaisilla sovelluksilla saamme houkuteltua uusia kohderyhmiä liikkumaan”, Suomen Ladun viestintäpäällikkö Panu Könönen uskoo.

Osallistumista tuetaan kehittämällä ja vahvistamalla vapaaehtoistoimintaa sekä järjestämällä valtakunnallisia teemapäiviä. Esimerkiksi ensi syyskuussa Suomen Latu tulee haastamaan suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona. Teemapäivän tavoitteena on muistuttaa ihmisiä Suomen ainutlaatuisista jokamiehenoikeuksista.

Vaikuttamisen painopisteessä korostetaan jokaisen oikeutta liikkua lähiympäristössä. Toimenpiteillä pyritään myös turvaamaan ja kehittämään ulkoilumahdollisuuksia hyvinvoinnin ja kansanterveyden edistämiseksi.

Suomen Ladun “liikuttamisvoima” lepää myös tulevaisuudessa tuhansien ihmisten tekemän vapaaehtoistyön harteilla. Vapaaehtoistoiminta elää kuitenkin parhaillaan murroskautta. “Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden määrä ei ole vähentynyt. Päinvastoin – määrä on kasvussa, mutta vapaaehtoisten ajankäyttö on muuttumassa yhä enemmän yhden hetken ja yhden paikan vapaaehtoistyöksi. Tämä vaatii meiltä kykyä muuttaa vapaaehtoistoiminnan organisointia”, toiminnanjohtaja Karlsson kuvaa tulevia haasteita.