Syyskokouksen 2020 Pöytäkirja


IISALMEN LATU RY                                 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 


Aika               Torstai 26.11.2020 kello 18

Paikka           Perheentalo, Pohjolankatu 6, 74100 Iisalmi


1                   

KOKOUKSEN AVAUS.

Iisalmen Ladun puheenjohtaja Eeva-Liisa Ålander avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.                        

2                   

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Majamaa, sihteeriksi Ulla Kääriäinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Korhonen ja Terttu Ruotsi. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin toimimaan myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3                   

TODETAAN KOKOUKSEN OSALLISTUJAT.

 Kokoukseen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä (liite 1).

4

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Iisalmen Sanomissa 18.11. sekä kotisivuilla ja Facebookissa 19.10.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5                   

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2)

6

IISALMEN LADUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman, joka  hyväksyttiin pienellä tarkennuksella (liite 3)              

7                   

MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUUS VUODELLE 2021

                      Hallituksen esitys:

                      -    henkilöjäsenmaksu                                        26 euroa      

                      -    perhejäsenmaksu                                            38 euroa      

                      -     nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 v     11euroa       

                      -    rinnakkaisjäsen                                                12 euroa      

                      -   yhteisöhenkilöjäsenmaksu                         33 euroa      

                     Hyväksyttiin hallituksen esitys.                 

8

KULUKORVAUKSISTA JA PALKKIOIDEN MAKSAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

                      Hallituksen esitys:

                      -     hallituksen jäsenille omaan käyttöön yksi majan vuokraus/vuosi

                      -     toiminnantarkastajille palkkio laskun mukaan

                      -     matkakulut oman auton käytöstä 0,25 euroa/km

                        -    muut mahdolliset kulut harkinnan mukaan.

                      Hyväksyttiin hallituksen esitys.                                                                                

9

IISALMEN LADUN TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin muutoksitta (liite 4).

10

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2021-2022.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2021 Pirjo Koponen. Hän antoi suostumuksensa vain yhdelle vuodelle.                             

11

PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Päätettiin hallituksen varsinaiseksi jäsenmääräksi kuusi (6) ja varajäseneksi kaksi (2)

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

Hallituksessa jatkavat Marjaleena Kainulainen, Esko Kääriäinen, Jussi Ollikainen, Jorma Pietikäinen ja Terttu Ruotsi. Uudeksi jäseneksi valittiin erovuorossa ollut Anja Kauppinen.       

 Varajäseniksi valittiin Arja Raatikainen ja Timo Pirinen.

13

VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARA­TAR­KASTAJAA

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Koivunen ja Irja Hälinen ja varatarkastajiksi Paavo Saastamoinen ja Kyllikki Rytkönen.

14                 

PÄÄTETÄÄN IISALMEN LADUN KOKOUSKUTSUJEN JA TIEDONANTOJEN

JULKAISEMISESTA

Päätettiin, että jäsentiedote postitetaan kahdesti vuodessa jäsenille.

Sääntömääräiset kokouskutsut julkaistaan Iisalmen Sa­nomissa.

Hallituksen kokouskutsut sähköpostilla tai kirjeellä. Muu tiedottaminen Iisalmen Sanomien muistiossa ja Iisalmen Ladun kotisivuilla sekä facebook sivuilla.                            

15

MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.


VAKUUDEKSI


Esa Majamaa                                           Ulla Kääriäinen

 Puheenjohtaja                                          Sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan Iisalmen Latu ry:n syyskokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen laadituksi kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.


Ritva Korhonen                                           Terttu Ruotsi

Pöytäkirjan tarkastaja                              Pöytäkirjan tarkastaja