Syyskokouksen 2022 pöytäkirja


IISALMEN LATU RY                                 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 10.11.2022

PÖYTÄKIRJA

Aika                 10.11.2022 kello 18


Paikka              Iisalmen Uimahalli, kokoustila


1                   

KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marijennika Korolainen avasi kokouksen toivottaen jäsenet tarvetulleiksi kokoukseen.                       

2                   

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenhohtajaksi valittiin Esa Majamaa. 

3                   

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Ulla Kääriäinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja ja Heikki Passiniemi.   

Samat henkilöt valittiin myös ääntenlaskijoiksi. 

4

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu oli julkaistu Iisalmen Sanomissa 27.10. Lisäksi kokouskutsu oli Ladun kotisivuilla ja Facebookissa.

Kokouksessa oli läsnä 18 yhdistyksen jäsentä. 

5                   

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI.

Hyväksyttiin. 

6

IISALMEN LADUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan lisättiin talkoolaisten muistaminen ja (tonttupolku) joulupolku Mansikkaniemellä.

7                   

MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUUS VUODELLE  2023

Suomen Latu korottaa henkilö- ja perhejäsenmaksuja ensi vuodelle.

Hallituksen esitys on, että myös Iisalmen Ladun jäsenmaksuja korotetaan vastaavasti:                                             

                      -     henkilöjäsenmaksu                             28 euroa      

                      -     perhejäsenmaksu                                39 euroa      

                      -     nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 v   11euroa       

                      -    rinnakkaisjäsen                                   12 euroa      

                      -    yhteisöhenkilöjäsenmaksu                  33 euroa

Hyväksyttiin hallituksen tekemä esitys.     

8

KULUKORVAUKSISTA JA PALKKIOIDEN MAKSAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

 Hallituksen esitys:

 -  hallituksen jäsenille yksi majan vuokraus/vuosi omaan käyttöön

 -  toiminnantarkastajille palkkio laskun mukaan

 -  matkakulut oman auton käytöstä 0,40 euroa/km

 -  muut mahdolliset kulut harkinnan mukaan.                                                

9

IISALMEN LADUN TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Yhdistyksen rahastonhoitajan esittelemä talousarvio hyväksyttiin muutoksitta       

10

PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Sääntöjen mukaan hallituksessa on oltava puheenjohtaja ja vä­hintään 4 ja enintään 10 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitukseen on kuulunut vuonna 2022 kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseniksi 6 ja varajäseniksi 2.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE 

 Hallituksessa jatkavat:

 Pirjo Koponen, Marjaleena Kainulainen ja Jussi Ollikainen

 Erovuorossa olevien henkilöiden tilalle valittiin:

 Jaana Korhonen, Esko Roivainen ja Markku Kauppinen. 

Timo Pirinen valittiin varajäseneksi kahdeksi vuodeksi ja Pirjo Kärkkäinen  yhdeksi vuodeksi.                                                                

12

VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARA­TAR­KASTAJAA

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Koivunen ja Pirjo Tuovinen, varatarkastajiksi Paavo Saastamoinen ja Kyllikki Rytkönen. 

13                 

PÄÄTETÄÄN IISALMEN LADUN KOKOUSKUTSUJEN JA TIEDONANTOJEN JULKAISEMISESTA

Hallituksen ehdotus:

Jäsentiedote postitetaan kahdesti vuodessa jäsenille.

Sääntömääräiset kokouskutsut julkaistaan Iisalmen Sa­nomissa. Hallituksen kokouskutsut sähköpostilla tai kirjeellä. Muu tiedottaminen Iisalmen Sanomien muistiossa ja Iisalmen Ladun kotisivuilla sekä facebook sivuilla.

Hyväksyttiin hallituksen tekemä ehdotus.                     

14

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut. 

15

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.         

  

VAKUUDEKSI 

                      Esa Majamaa                                            Ulla Kääriäinen

                      Puheenjohtaja                                          Sihteeri  


Olemme tarkastaneet yllä olevan Iisalmen Latu ry:n syyskokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen laadituksi kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.  

 

                      Arja Passiniemi                                        Heikki Passiniemi

                      Pöytäkirjantarkastaja                               Pöytäkirjantarkastaja