Iisalmen Latu ry:n kevätkokous

7.4.2021

Iisalmen Ladun sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 22.4.2021 kello 18 alkaen Perheentalon tiloissa Pohjolankatu 6 L 6 Iisalmi (käynti ns. Citykäytävältä). Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 pykälän mukaiset asiat. 

Kokoukseen osallistuminen koronarajoitteen johdosta rajoitetaan  20 henkilöön, joten ilmoittaudu sihteerille puh 0400 816653, jos haluat osallistua kokoukseen. 

Kokouksen alussa kahvitus.

Tervetuloa! 

Hallitus

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
     pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja
     päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää
    tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään
    toiminnantarkastajien /tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
    muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin
    edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous