Iisalmen Ladun kevätkokous keskiviikkona 20.4.

29.3.2022

Iisalmen Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Iisalmen Uimahallin kokoustilassa keskiviikkona 20.4. alkaen kello 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10:ssä pykälässä mainitut asiat. Vahvisteaan mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021.

Kokouksen alussa kokouskahvit.

TERVETULOA!


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1.  Avataan kokous

 2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 3.  Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5.  Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien /tilintarkastajien lausunto

 6.  Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

 7.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta

 8.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 9.  Päätetään kokous