Iisalmen Latu ry:n syyskokous

12.9.2019

Iisalmen Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 24.10. alkaen kello 18 Uimahallin kokoustilassa. Kokouksen alussa on kokouskahvit.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13. pykälän määräämät asiat, valitaan mm. hallituksen puheenjohtaja seuvaaksi kahdeksi vuodeksi.

Kokouksessa päätetään myös sääntöjen muuttamisesta (ensimmäinen käsittely).

Yhdistyksen varsisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Avataan kokous.

2.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma,

5.     Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat jäsenmaksut.

6.     Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet.

7.     Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio

8.     Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi

9.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

10.  Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä vuosittain.

11.  Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

12.  Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut sääntöjen 11§:n mukaan ja muut tiedonannot julkaistaan.

13.  Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14.  Päätetään yhdityksen sääntöjen muuttamisesta (ensimmäinen käsittely).

15.   Päätetään kokous.Tervetuloa kokoukseen!